CLUBREGELS

Minderjarige leerlingen dienen te worden aangemeld door één van beide ouders of door een wettig aangesteld voogd.

De budoschool is geopend op de door de school vastgestelde dagen en uren.

De budoschool heeft het recht om de lesgelden, lestijden en clubregels te wijzigen.

De budoschool is gesloten tijdens Christelijke – en Nationale feestdagen, alsmede alle schoolvakanties.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het resterende kwartaal en daarna steeds met een kwartaal, half jaar of jaar verlengd.

De betalingsverplichting van het lesgeld start op de datum van aanmelding.

Het lesgeld dient iedere kwartaalperiode vooraf te worden betaald.

Tijdens de vakantieperioden dient het lesgeld te worden doorbetaald.

In het geval van een betalingsachterstand ontvangt u één herinnering.

Achterstallige betalingen zullen gerechtelijk worden geïnd en alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de debiteur.

Beëindiging van het lidmaatschap wordt uitsluitend geaccepteerd, indien dit schriftelijk wordt gemeld voor de afloop van het laatste betaalde-,geldige kwartaal.

Met uw e-mail wordt zorgvuldig omgegaan, het wordt alleen gebruikt om informatie over de school toe te sturen.

Mocht u er bezwaart tegen hebben, dat er een (judo) foto van uw kind op onze site wordt geplaatst:
wilt u dat dan kenbaar maken.