Algemene voorwaarden  

Abonnement

 • Minderjarige leerlingen worden aangemeld door één van beide ouders of door een wettig aangesteld voogd.
 • Je kiest voor een abonnement periode van een kwartaal, half jaar of jaar.
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de door jou gekozen periode van een kwartaal, half jaar of jaar. Daarna word het abonnement verlengd. 
 • Het abonnement kan aangepast worden na het beëindigen van het eerder gekozen abonnement. 
 • De vakanties en vrije dagen zijn verrekend in het kwartaal, half jaar of jaar abonnement. Tijdens de vakanties en vrije dagen dient het lesgeld te worden doorbetaald. 
 • Het abonnement is persoons gebonden en kan niet worden overgedragen. 
 • De Judoschool hanteert geen opzeg termijn, wel moet er voor de nieuwe contractperiode schriftelijk worden opgezegd. 
 • Het abonnement kan niet met terug werkende kracht worden aangepast. 
 • De Judoschool heeft het recht om de lesgelden, lestijden en clubregels te wijzigen.
 • Mocht je er bezwaart tegen hebben, dat er een (judo) foto van uw kind op onze site wordt geplaatst, wilt u dat dan kenbaar maken in de SportBit app.

Vakanties & Feestdagen

 • De Judoschool is geopend op de door de school vastgestelde dagen en uren.
 • De Judoschool is gesloten tijdens Christelijke – en Nationale feestdagen, alsmede alle schoolvakanties.

Betaling

 • De betalingsverplichting van het lesgeld start op de datum van aanmelding.
 • Het lesgeld dient iedere periode in de eerste 2 weken van het ingaan van het abonnement te worden betaald. 
 • In het geval van een betalingsachterstand ontvangt u één herinnering.
 • Achterstallige betalingen zullen gerechtelijk worden geïnd en alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de debiteur.
 • Beëindiging van het lidmaatschap wordt uitsluitend geaccepteerd, indien dit schriftelijk wordt gemeld voor de afloop van het laatste betaalde-,geldige abonnement.

 

 

Clubregels

 • Ouders/ verzorgers mogen bij de 2 gratis proeflessen blijven kijken
 • Na de proeflessen mogen de ouders verzorgers niet meer blijven kijken.
 • Bij hoge uitzondering, in overleg met trainer mogen ouders verzorgers wel blijven kijken 
 • Op tijd in de les verschijnen
 • Met blote voeten de mat betreden
 • Met een schoon en fris judopak op de mat te verschijnen
 • De judojas links over rechts te sluiten met behulp van de juiste knoop
 • Voor de heren, geen hemd of shirt onder de judojas te dragen
 • Voor de dames, een wit shirt onder de judojas. 
 • Beschikken over een goede lichamelijke hygiëne
 • Geen sieraden dragen
 • Geen etens/ drinkwaar in de dojo te nuttigen
 • Bestaande en tijdens de les ontstane wondjes te verbinden
 • De instructies van de trainer opvolgen
 • De les niet zonder toestemming verlaten
 • Groeten aan het begin en einde van de les
 • Emoties beheersen en zorgen voor een gezonde, respectvolle en sportieve instelling